HÌNH THỨC THAM GIA VIẾT BÀI (PR)
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM DỊCH VỤ - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Hình thức tham gia viết bài giới thiệu sản phẩm:
Ban biên tập BacSi.com sẽ tự biên tập nội dung mà bên Doanh Nghiệp cung cấp với mức phí 1.200.000đồng/bài.
Thời gian bài viết xuất hiện trên vị trí đầu tiên là 3 ngày và thời gian lưu trên BacSi.com là không thời hạn
Qui định một bài viết từ 800 đến 1.000 từ và gồm 3 hình ảnh.
Ngoài ra, bài PR kèm theo hình ảnh tại Trang chủ - Mục tin nóng sẽ cộng thêm 300.000 VNĐ/bài (logo có trong 1 tuần).
Chính sách khuyến mại:
Nếu tham gia từ 5 bài viết trở lên sẽ được giảm 15% trên tổng giá trị hợp đồng.
Quảng cáo dạng Banner có dung lượng <45KB. Các quảng cáo đặc biệt có dung lượng <55KB.