QUY ĐỊNH

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Mỗi banner có tối đa 3 khung hình.
Các banner luân phiên sẽ liên tục xuất hiện và hoán đổi vị trí cho nhau.
Nội dung quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và được sự chấp thuận của Ban quản trị BACSI.com
Báo giá có giá trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày gửi (chúng tôi có thể thay đổi báo giá sau 6 tháng).
Nếu thời gian quảng cáo dưới 1 tháng thì sẽ tính 1 tháng.
Banner chia sẻ xuất hiện ngẫu nhiên theo lượt xem của độc giả.
Banner luân phiên gấp đôi banner thường được *1,5.
Trên đây là những vị trí quảng cáo đang có. Chúng tôi có thể khai thác thêm các vị trí, hình thức quảng cáo mới theo đề xuất từ phía khách hàng. Vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng kinh doanh để có hình thức và vị trí quảng cáo mới.

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Thiết kế đồ hoạ dạng file JPG/GIF hoặc Flash động không quá 15 giây.
Quảng cáo dạng Banner có dung lượng <45KB. Các quảng cáo đặc biệt có dung lượng <55KB.
PHÍ THIẾT KẾ
Banner Gif: 80.000 VNĐ / banner.
Banner Flash: 100.000 VNĐ / banner.
Lưu ý: Khách hàng chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 02 (hai) lần.
Từ lần thứ 03 (ba) chi phí sẽ được tính thành 50.000 VNĐ / lần chỉnh sửa.