Category: Chữa Bệnh Nhân Gian

Chữa bệnh nhân gian, tổng hợp thông tin bài thuốc nhân gian, thuốc gia truyền. Tin tức khám chữa bệnh, bài thuốc dân gian

CO TANG (THÁI)

TÊN VIỆT NAM: NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM, cây đáng, lá lằng, mạy tảng (Tày), co tan (Thái), tạng tó, xi tờ rốt (K’ho), loong…

BÓ BUA (THÁI)

TÊN VIỆT NAM: SEN, liên, bó bua (Thái), ngậu (Tày). TÊN KHOA HỌC: NELUMBO NUCIFERA Gaertn. HỌ: NELUMBONACEAE MÔ TẢ: Cây cỏ, sống nhiều năm…

CỎ VÙI ĐẦU

TÊN VIỆT NAM: HỒI ĐẦU, cỏ vùi đầu, thuỷ điền thất, mằn tảo láy (Tày), vạn bố, bơ pỉa mến (Thái), vùi sầu. TÊN KHOA…

BƠ PỈA MẾN (THÁI)

TÊN VIỆT NAM: HỒI ĐẦU, cỏ vùi đầu, thuỷ điền thất, mằn tảo láy (Tày), vạn bố, bơ pỉa mến (Thái), vùi sầu. TÊN KHOA…

CÀ NGÁI DÒI

TÊN VIỆT NAM: BÁCH HỢP, tỏi rừng, khẻo ma (Tày), xuốn phạ, kíp pá (Thái), cà ngái dòi (Dao). TÊN KHOA H ỌC: LILIUM BROWNII…

CÀ TÒM

TÊN VIỆT NAM: BÌNH VÔI, củ một, dây mối trơn, cà tòm (Tày), co cáy khẩu (Thái), của gà ấp, tở lùng dòi (Dao). TÊN…

CÂY GỎI CÁ

TÊN VIỆT NAM: ĐINH LĂNG, cây gỏi cá, nam dương lâm, đinh lăng lá nhỏ. TÊN KHOA HỌC: TIEGHEMOPANAX FRUTICOSUS Vig. HỌ: ARALIACEAE (Ngũ gia…

CHỪA MA SÌN (THÁI)

TÊN VIỆT NAM: HÀ THỦ Ô TRẮNG, dây sừng bò, khau cần cà (Tày), chừa ma sìn (Thái), dây mốc, xạ ú pẹ (Dao). TÊN…
 

Bacsi.com Trên Facebook