Category: Du học

Kinh nghiệm xin học bổng du học

Nếu có điểm học tập từ 7 trở lên và điểm tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương, bạn đã có thể…
 

Bacsi.com Trên Facebook