Nam Định công bố cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2014-2015

Sở GD&ĐT Nam Định công bố cấu trúc đề thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2014-2015 của các môn thi.

nam-dinh-cong-bo-cau-truc-de-thi-hoc-sinh-gioi-tinh-nam-hoc-2014-2015

Theo đó, cấu trúc đề thi công bố gồm các môn lớp 9: Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tin học, Toán học và Vật lý.

Thời gian làm bài các môn là 150 phút. Đề thi gồm 2 phần chính, chấm theo thang điểm 20.

Đề thi lớp 12 gồm hệ THPT và GDTX các môn: Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Toán và Vật lý.

Hệ GDTX gồm các môn: Hóa học, Ngữ văn, Toán và Vật lý. Đề thi cũng được chấm theo thang điểm 20.

Theo Lập Phương/Giaoduthoidai.vn

 
 

Related Stories »

Bacsi.com Trên Facebook