Danh mục thuốc không kê đơn

Ngày 28/7 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành và hướng dẫn thực hiện “danh mục thuốc không kê đơn” là một việc làm cần thiết phù hợp với thực tế. Khi có danh mục thuốc không kê đơn thì thuốc không có trong danh mục trên dứt khoát phải có đơn do bác sĩ kê để bảo đảm an toàn sức khỏe cho bệnh nhân khi mà thực tế hiện nay, không ít người tự mua thuốc từ đơn cũ, mượn đơn thuốc của người có hiện tượng bệnh giống mình hoặc nghe mách bảo cần dùng loại thuốc này thuốc kia.

Mua thuốc phải theo chỉ dẫn của thầy thuốc bởi cùng một bệnh nhưng thể tạng, bệnh khác trong mỗi người cũng như cơ địa của mỗi bệnh nhân hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp với bệnh nhẹ và triệu chứng thông thường thì việc mua thuốc dứt khoát phải theo đơn lại là sự phiền hà.

Việc Bộ Y tế ban hành “Danh mục thuốc không kê đơn” được dư luận hoan nghênh bởi cách nhìn thực tế, giảm bớt rất nhiều thời gian cho những người bệnh có thể mua thuốc tự điều trị khi mà dứt khoát mua thuốc phải có đơn kê trong lúc các bệnh viên đang quá tải hiện nay. Danh mục này về ý nghĩa còn là sự khoanh vùng bệnh nào cần đến cơ sở y tế, bệnh nào có thể tự điều trị. Khi “khoanh vùng” những dạng bệnh cần đơn thuốc và không cần đơn thuốc cũng là sự cảnh báo về vấn đề sử dụng thuốc đối với loại không nằm trong danh mục.

Khi chưa có danh mục này, người bệnh cũng hiểu có những loại thuốc không cần đơn bác sĩ kê nhưng cụ thể là thuốc nào thì không có hướng dẫn nên không ít trường hợp dùng thuốc không đúng cách dẫn đến ngộ độc thuốc và thậm chí xảy ra những tai nạn đáng tiếc từ viên thuốc.

alt

 Các nhà thuốc cần nắm vững thuốc không cần kê đơn và thuốc bán theo đơn để phục vụ khách hàng.

 
 

Related Stories »

Bacsi.com Trên Facebook