Category: Y Dược

Y dược tổng hợp tin tức y dược, dược phẩm, thuốc cho gia đình, bác sĩ mọi nhà, sức khỏe y duoc, đời sống – Bacsi.com

Thận trọng khi dùng thuốc ngậm

Thuốc viên ngậm là thuốc người dùng không nuốt mà được giữ trong khoang miệng hoặc đặt dưới lưỡi cho tan để hoạt chất được…
 

Bacsi.com Trên Facebook