Category: Y Học

Y học tổng hợp kiến thức y khoa, khoa học, bệnh viện dân tộc, y học thể thao, kiến thức đời sống. Tin tức sức khỏe – Bacsi.com

Trông dáng đoán bệnh

Người ta có câu “trông mặt mà bắt hình dong” nhưng trong y học nhất là khi các bệnh về rối loạn chuyển hóa đang…
 

Bacsi.com Trên Facebook