Category: Y Tế Việt Nam

Bacsi.com chuyên mục về Tin y tế việt nam, cộng đồng sức khỏe, thông tin y te, Tin tức sức khỏe, đời sống gia đình

Cụ ông bị con bò húc gãy cổ

Đang mải mê cúi xuống tháo dây thừng để dắt chú bò nhà mình về chuồng, một cụ ông bị con bò “phản chủ” húc…
1 2 3 675
 

Bacsi.com Trên Facebook